Het succes van uw organisatie berust op gemotiveerde medewerkers die weten dat er goed voor hen wordt gezorgd.

Stichting VACI helpt organisaties in de creatieve industrie wegwijs te worden op het gebied van verzekeringen en arrangementen inzake zorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

  • Cultuurontwerp_website_Wie_1920x550

  • leader-2-tga-Tartuffe

Nieuws

Samen werken aan beter werk

Your Life on Stage wil dat het werken binnen de podiumkunsten verbetert. Daar stellen we vragen en uitdagingen van de werkenden centraal. En juist nu schuwen we de moeilijke thema’s, zoals eerlijk loon, duurzame inzetbaarheid, tijdelijke contracten en bij- & omscholing, niet. We willen de podiumkunsten verbinden en samen werken aan concrete verbeteringen en oplossingen. > lees verder

Over de facturing en kosten verzuimloket

De polis en factuur voor de verzuimverzekering ontvangt u van Zilveren Kruis Achmea. Van VACI ontvangt u per half jaar een factuur voor de kosten van de ander helft van het verzuimloket. De kosten van de verzuimbegeleiding bedragen 205 euro per werknemer per jaar. Vanaf 40 werknemers geldt een tarief van 175 euro per volgende werknemer. Gemiddeld bedragen de kosten 0,55% van de loonsom. > lees verder 

Arrangementen

Verzuimverzekering en verzuimbegeleiding

In de creatieve industrie kent men al meer dan 15 jaar een (onderlinge) verzekering die na 14 dagen uitkeert als een werknemer ziek wordt. Het verzuimloket omvat bovendien de kosten en uitvoering van de verzuimbegeleiding.

> lees verder

Preventie

In alle bedrijfstakken waar extra risico op arbeidsongeschiktheid bestaat (theater-, film-, museumtechniek, muziek, dans e.d.) is sectorspecifieke voorlichting en controle in de vorm van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) van groot belang.

> lees verder

Over stichting VACI

Doel van stichting VACI is bij te dragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector.
Hiertoe:

  • Houdt VACI de verzekeraar en uitvoerders van het verzuimloket op de hoogte van de ontwikkelingen in de podiumkunsten en cultuursector
  • Bewaakt VACI de kwaliteit en betaalbaarheid van de verzekeringen en arrangementen
  • Bedient VACI de sector met kennis, bewustwording en advies inzake verzekeringszaken en preventie
  • Faciliteert VACI medische onderzoeken, zoals het PMO.

Stichting VACI heeft een brugfunctie: VACI is uitdrukkelijk geen tussenpersoon en heeft geen winstoogmerk.

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54