Stichting VACI zet zich in voor een gezonde culturele en creatieve sector.

Door bij te dragen aan een goede betaalbare verzekering en begeleiding van zieke medewerkers en in te zetten op preventie en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. 

  • Cultuurontwerp_website_Wie_1920x550

  • leader-2-tga-Tartuffe

Nieuws

Verlenging mantelovereenkomst Zilveren Kruis

VACI verlengt de mantelovereenkomst met Zilveren Kruis voor de periode 2019-2021. Culturele instellingen die bij VACI zijn aangesloten ontvangen een korting op de verzuimverzekering.

> Lees hier verder

VACI stopt als schakel in het verzuimloket

VACI is al jaren de schakel in de bundeling rond het verzuimloket. Het bestuur van VACI heeft besloten hier per 31 december 2017 mee te stoppen.

> Waarom? Lees het hier

Arrangementen

Verzuimverzekering

In de creatieve industrie kent men al meer dan 15 jaar een (onderlinge) verzekering die na 14 dagen uitkeert als een werknemer ziek wordt.

> lees verder

Informatie

De verzuimverzekering wordt uitgevoerd door Zilveren Kruis. VACI heeft met Zilveren Kruis een mantelovereenkomst gesloten. Hierdoor ontvangen instellingen die bij VACI zijn aangesloten een korting op de verzuimverzekering.

> lees verder

Over stichting VACI

Stichting VACI draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector in het algemeen en de sector podiumkunsten in het bijzonder.

Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van deze doelstelling is dat de sector zelf “gezond” is. Daarom stimuleert en bevordert VACI structurele verbeteringen in de sector als het gaat om de arbeidsmarkt door in te zetten op bewustwording, kennisontwikkeling en communicatie.

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54