Het succes van uw organisatie berust op gemotiveerde medewerkers die weten dat er goed voor hen wordt gezorgd.

Stichting VACI helpt organisaties in de creatieve industrie wegwijs te worden op het gebied van verzekeringen en arrangementen inzake zorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

  • leader-2-tga-Tartuffe

  • leader-4-violist

Nieuws

Sector met veel werkvermogen, maar oppassen met stress

33 bij VACI aangesloten partijen hebben hun 177 medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Dit werd uitgevoerd door de bedrijfsartsen van Human Capital Care (HCC). Bij het opstellen van de resultaten van de onderzoeken zijn drie subgroepen bepaald: de artistieken, de technici en kantoor- of stafmedewerkers. De hele groep is ook vergeleken met een referentiebestand. Het beeld dat het geeft van de sector, geven we in dit bericht kort weer.

Wat gaan we doen?

De leerpunten verdienen onze aandacht, waarbij we ook actief zoeken naar een vervolg. Hierbij zetten we het leven en werken van werkenden in de podiumkunsten centraal. Daarnaast …

> lees verder 

Arrangementen

Verzuimverzekering en verzuimbegeleiding

In de creatieve industrie kent men al meer dan 15 jaar een (onderlinge) verzekering die na 14 dagen uitkeert als een werknemer ziek wordt. Het verzuimloket omvat bovendien de kosten en uitvoering van de verzuimbegeleiding.

> lees verder

Preventie

In alle bedrijfstakken waar extra risico op arbeidsongeschiktheid bestaat (theater-, film-, museumtechniek, muziek, dans e.d.) is sectorspecifieke voorlichting en controle in de vorm van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) van groot belang.

> lees verder

Over stichting VACI

Doel van stichting VACI is bij te dragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector.
Hiertoe:

  • Houdt VACI de verzekeraar en uitvoerders van het verzuimloket op de hoogte van de ontwikkelingen in de podiumkunsten en cultuursector
  • Bewaakt VACI de kwaliteit en betaalbaarheid van de verzekeringen en arrangementen
  • Bedient VACI de sector met advies inzake verzekeringszaken en preventie
  • Faciliteert VACI trainingen en medische onderzoeken.

Stichting VACI is uitdrukkelijk geen tussenpersoon en heeft geen winstoogmerk.

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54