Het succes van uw organisatie berust op gemotiveerde medewerkers die weten dat er goed voor hen wordt gezorgd.

Stichting VACI helpt organisaties in de creatieve industrie wegwijs te worden op het gebied van verzekeringen en arrangementen inzake zorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

  • Cultuurontwerp_website_Wie_1920x550

  • leader-2-tga-Tartuffe

Nieuws

VACI stopt als schakel in het verzuimloket

VACI is al jaren de schakel in de bundeling rond het verzuimloket. Het bestuur van VACI heeft besloten hier per 31 december 2017 mee te stoppen.

> Waarom? Lees het hier

Veranderingen in de Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast aan de veranderde arbeidsmarkt waarbij duurzame inzetbaarheid belangrijker is geworden. 

> lees hoe ze dat willen bereiken 

Arrangementen

Verzuimverzekering en verzuimbegeleiding

In de creatieve industrie kent men al meer dan 15 jaar een (onderlinge) verzekering die na 14 dagen uitkeert als een werknemer ziek wordt. Het verzuimloket omvat bovendien de kosten en uitvoering van de verzuimbegeleiding.

> lees verder

Preventie

In alle bedrijfstakken waar extra risico op arbeidsongeschiktheid bestaat (theater-, film-, museumtechniek, muziek, dans e.d.) is sectorspecifieke voorlichting en controle in de vorm van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) van groot belang.

> lees verder

Over stichting VACI

Doel van stichting VACI is bij te dragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector.
Hiertoe:

  • Houdt VACI de verzekeraar en uitvoerders van het verzuimloket op de hoogte van de ontwikkelingen in de podiumkunsten en cultuursector
  • Bewaakt VACI de kwaliteit en betaalbaarheid van de verzekeringen en arrangementen
  • Bedient VACI de sector met kennis, bewustwording en advies inzake verzekeringszaken en preventie
  • Faciliteert VACI medische onderzoeken, zoals het PMO.

Stichting VACI heeft een brugfunctie: VACI is uitdrukkelijk geen tussenpersoon en heeft geen winstoogmerk.

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54