Arrangementen

Verzuimverzekering

In de creatieve industrie kent men al meer dan 15 jaar een (onderlinge) verzuimverzekering, ook wel loondoorbetalingsverzekering genoemd. Kenmerken van deze verzekering zijn:

  • gedurende de eerste 12 maanden een uitkering van 100% of 70% (exclusief werkgeverslasten) van het loon van de werknemer;
  • gedurende de tweede 12 maanden een uitkering van 70% (exclusief werkgeverslasten) van het loon van de werknemer;
  • bij de uitkering in de eerste 12 maanden keuze voor eigen risico van 10, 20, 30 of 65 dagen;
  • mogelijkheid tot afsluiten basis en complete Arbodienstverlening;
  • voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers is er nu ook de mogelijkheid om een verzekering met een eigen risico in geld (Stoploss verzekering) af te sluiten.

Verzuimbegeleiding

Tot 2018 bood VACI een verzuimloket aan; een totaalpakket van verzuimverzekering en verzuimbegeleiding.  Vanaf 2018 wordt de verzuimbegeleiding niet meer collectief aangeboden. De (sectorspecifieke) behoeften bij instellingen zijn de laatste jaren veranderd en ook bij de aanbieders hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Instellingen kunnen nu kiezen hoe zij de verzuimbegeleiding willen inrichten.

Informatie en offerte

De verzuimverzekering wordt uitgevoerd door Zilveren Kruis. VACI heeft met Zilveren Kruis een mantelovereenkomst gesloten. Hierdoor ontvangen instellingen die bij VACI zijn aangesloten een korting op de verzuimverzekering.

Meer informatie over de verzuimverzekering vind u hier. Daar vindt u ook informatie over het verzuimmanagementpakket dat Zilveren Kruis aanbiedt. Met dit aanvraagformulier kunt u een offerte aanvragen voor uw organisatie of een vergelijking met uw huidige polis. U kunt ook een mail sturen naar zorg.mkb@zilverenkruis.nl of bellen met 071-3641920.

Wilt u weten hoe de verzuimverzekering werkt en welke stappen u moet doorlopen wanneer een medewerker zich ziek meldt? Bekijk dan het stappenplan.

Preventie

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen is het belangrijk om het bewustzijn en de kennis hierover te bevorderen. Om die reden faciliteerde VACI een Periodiek Medisch Onderzoek bij medewerkers van aangesloten organisaties.

Ook was VACI initiatiefnemer van het project Your Life on Stage waarin in co-creatie met werkenden oplossingen werden verzameld om het werken in de podiumkunsten te verbeteren. Samenwerkingspartners waren NAPK, SFPK, Kunstenbond, Cultuur+Ondernemen, Omscholingsfonds Dans, Theatermaker, de Academie voor Cultuurmanagement en CultuurOntwerp.

 

 

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54