Author Archive | Anne-Marie Kremer

Verlenging mantelovereenkomst met Zilveren Kruis

VACI verlengt de mantelovereenkomst met Zilveren Kruis voor de periode 2019-2021. Culturele instellingen die bij VACI zijn aangesloten ontvangen een korting op de verzuimverzekering. Instellingen kunnen daarnaast kiezen voor een uitgebreider pakket waarin ook verzuimmanagement is opgenomen. Voor meer informatie over de verzuimverzekering klik hier

> lees verder

VACI stopt als schakel in het verzuimloket

VACI is al jaren de schakel in de bundeling rond het verzuimloket. Het bestuur van VACI heeft besloten hier per 31 december 2017 mee te stoppen. Waarom? Uit de enquête en door de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat deze collectieve vorm van inkopen niet goed meer aansluit bij een groot deel van […]

> lees verder

Veel gestelde vragen

Ben ik in 2018 aangesloten bij VACI, wanneer mijn organisatie zelf een contract heeft afgesloten met een arbodienstverlener? Uw organisatie blijft aangesloten bij VACI zolang u gebruik maakt van de ziekteverzuimverzekering waarvoor VACI een mantelovereenkomst heeft gesloten met Zilveren Kruis Achmea. Tot wanneer loopt de mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea? De mantelovereenkomst is afgesloten voor […]

> lees verder

Nieuwe vertrouwenspersoon

Iedere werknemer heeft het recht op een onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersoon. Voor de werknemers van instellingen die bij VACI zijn aangesloten was dat Floor Pel van Human Capital Care. Zij is opgevolgd door Eelco Jongenburger. Even kennismaken Eelco Jongenburger is 20 jaar werkzaam bij Human Capital Care als trainer en coach. En in de laatste […]

> lees verder

Veranderingen in de arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast aan de veranderde arbeidsmarkt waarbij duurzame inzetbaarheid belangrijker is geworden.  De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat: medewerkers en werkgevers meer betrokken worden waardoor de arbodienstverlening verbetert. er meer aandacht uitgaat naar preventie. er duidelijkere randvoorwaarden zijn voor het handelen van de bedrijfsarts. Enkele veranderingen De veranderingen zijn in […]

> lees verder

Kosten en facturing 2017

Het verzuimloket is de bundeling van de ziekteverzuimverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de op de sector toegespitste verzuimbegeleiding van De Vos Verzuimbeheer en arbo dienstverlening door Human Capital Care. De polis en factuur voor de verzuimverzekering ontvangt u van Zilveren Kruis Achmea. Van VACI ontvangt u per half jaar een factuur voor de kosten van de ander helft van het […]

> lees verder

Samen werken aan beter werk

Your Life on Stage wil dat het werken binnen de podiumkunsten verbetert. Daar stellen we vragen en uitdagingen van de werkenden centraal. En juist nu schuwen we de moeilijke thema’s, zoals eerlijk loon, duurzame inzetbaarheid, tijdelijke contracten en bij- & omscholing, niet. We willen de podiumkunsten verbinden en samen werken aan concrete verbeteringen en oplossingen. Your Life […]

> lees verder

Sector met veel werkvermogen, maar oppassen voor stress

In 2014-2015 hebben 33 bij VACI aangesloten partijen hun 177 medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Dit werd uitgevoerd door de bedrijfsartsen van Human Capital Care (HCC). Bij het opstellen van de resultaten van de onderzoeken zijn drie subgroepen bepaald: de artistieken, de technici en kantoor- of stafmedewerkers. De hele groep is ook vergeleken […]

> lees verder

Belangrijke info nieuwe wetgeving BeZaVa (Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid)

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe wetgeving voor eigenrisicodragers Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dan gaat ook de laatste fase van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in. Deze wet staat ook wel bekend als modernisering Ziektewet. U bent verplicht verzekerd via het UWV of een private verzekeraar In de nieuwe wet geldt dat […]

> lees verder

Eindafrekening kosten VACI mogelijk

De tweede deelfactuur voor de kosten van het verzuimloket zijn verstuurd. Dit betreft de kosten voor verzuimbegeleiding en arbodienstverlening voor de maanden juli tot en met december 2016. De kosten zijn gebaseerd op het aantal werknemers en de loonsom 2015 zoals bekend bij Zilveren Kruis Achmea, met peildatum 1 april 2015. Een aantal organisaties heeft aangegeven […]

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54