Archief | Nieuws

Dank voor reacties enquête!

Om te onderzoeken of de dienstverlening van VACI en haar partners nog aansluit bij de behoefte van de aangesloten leden is op  9 maart 2016 een enquête online gegaan met 29 vragen hierover. Het invullen kostte de gemiddelde respondent minder dan 5 minuten. Reacties Van de 84 aangeslotenen hebben we van 22, dus een kwart, […]

> lees verder

Enquête dienstverlening

Als opvolger van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Theater (OWMT) en later OWMC heeft VACI als opdracht te zorgen voor een goed verzuimloket voor de kunstensector. De term ‘Onderlinge Waarborg’ geeft aan vanuit welke gedachte deze verzekering werd opgezet: onderlinge solidariteit tussen podiumkunstorganisaties. Grote en kleine organisaties delen samen kosten, in goede en slechte tijden. Omdat de wereld verandert en omdat opvattingen […]

> lees verder

Twee facturen

Twee facturen in 2015 Onze dienstverlening bundelt de ziekteverzuimverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de op de sector toegespitste verzuimbegeleiding van De Vos Verzuimbeheer en arbodienst-verlening door Human Capital Care. We noemen dit het verzuimloket. U bent gewend om de kosten van het verzuimloket te betalen via Zilveren Kruis Achmea. Zij mogen de totale premie niet meer innen van de wetgever, omdat aanvullende dienstverlening separaat […]

> lees verder

Een nieuw premiestelsel in 2014

 17-12-2013 De Stichting Verzekeringen en Arrangementen voor de Creatieve Industrie (hierna aangegeven als Stichting VACI) beoogt erop toe te zien dat de overeenkomst die u met Achmea heeft ter dekking van het ziekterisico niet alleen goed wordt nageleefd, maar ook wordt aangepast aan gewijzigde of specifieke omstandigheden in de creatieve sector. Achmea heeft indertijd het […]

> lees verder

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54