Belangrijke info nieuwe wetgeving BeZaVa (Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid)

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe wetgeving voor eigenrisicodragers Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dan gaat ook de laatste fase van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in. Deze wet staat ook wel bekend als modernisering Ziektewet.

U bent verplicht verzekerd via het UWV of een private verzekeraar

In de nieuwe wet geldt dat u verantwoordelijk bent voor uw vaste medewerkers én uw flexwerkers die na 2 jaar ziekte in de WGA belanden. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk dienstverband, een nul-urencontract of oproepkrachten.
Tot januari 2017 geldt de verantwoordelijkheid alleen voor vaste werknemers. De wet BeZaVa heeft gevolgen voor u vanaf januari 2017.

Hoe verzekert u uw WGA-risico vanaf 1 januari 2017?

  1. Via een verzekeraar (private verzekering)
    Hiermee houdt u de regie over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste medewerkers en flexwerkers. U blijft dan eigenrisicodrager WGA.
  2. Via het UWV (publieke verzekering)
    Het UWV zorgt dan voor re-integratie van uw vaste medewerkers (na 2 jaar ziekte) en flexwerkers (vanaf het moment dat deze niet meer bij u in dienst zijn).

Ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden?

Dit is standaard verzekerd via het UWV. Als u eigenrisicodrager wordt voor de WGA, is het logisch om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. U betaalt dan bij ziekte de Ziektewetuitkering aan uw, ziek uitdienstgetreden, medewerkers. Ook bent u gedurende de Ziektewetperiode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ziek uitdienstgetreden medewerkers.

Zilveren Kruis neemt binnenkort contact met u op

Binnenkort neemt Zilveren Kruis Achmea contact met u op, om u te helpen met het maken van een goede keuze. Voor het ene bedrijf is het namelijk beter om het risico bij het UWV te verzekeren, terwijl het voor het andere bedrijf beter is om het risico bij een private verzekeraar onder te brengen. Wilt u niet wachten tot zij u bellen? Belt u hen gerust op via (071) 364 19 20 of mail naar bezava@zilverenkruis.nl.

, , , , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54