Eindafrekening kosten VACI mogelijk

De tweede deelfactuur voor de kosten van het verzuimloket zijn verstuurd. Dit betreft de kosten voor verzuimbegeleiding en arbodienstverlening voor de maanden juli tot en met december 2016.
De kosten zijn gebaseerd op het aantal werknemers en de loonsom 2015 zoals bekend bij Zilveren Kruis Achmea, met peildatum 1 april 2015.

Een aantal organisaties heeft aangegeven dat deze data niet representatief zijn voor het hele jaar. Hoewel het bestuur van VACI streeft naar zo laag mogelijke administratieve lasten, wil het bestuur rekening houden met de geuite bezwaren. Daarom is besloten om per aangesloten organisatie een eindafrekening op te stellen. 

Goedgekeurde jaarrekening opsturen

Wilt u een eindafrekening die gebaseerd is op de gerealiseerde loonsom 2015 en aantal werknemers? Stuur dan uw goedgekeurde jaarrekening 2015 inclusief loonverzamelstaat vóór 1 september a.s. naar info@vaci.nl.
Mocht u niet uw verzamelloonstaat en jaarrekening hebben opgestuurd, dan blijft de premie voor 2016 gebaseerd op de reeds bekende data.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? We horen het graag op 06 2701 2154 en info@vaci.nl.

, , , , , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54