Kosten en facturing 2017

Het verzuimloket is de bundeling van de ziekteverzuimverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de op de sector toegespitste verzuimbegeleiding van De Vos Verzuimbeheer en arbo dienstverlening door Human Capital Care. De polis en factuur voor de verzuimverzekering ontvangt u van Zilveren Kruis Achmea. Van VACI ontvangt u per half jaar een factuur voor de kosten van de ander helft van het verzuimloket.

Kosten

De kosten van de verzuimbegeleiding bedragen 205 euro per werknemer per jaar. Vanaf 40 werknemers geldt een tarief van 175 euro per volgende werknemer. Gemiddeld bedragen de kosten 0,55% van de loonsom.

Mogelijkheid tot eindafrekening

De gegevens waarop de premie is gebaseerd zijn afkomstig van Zilveren Kruis Achmea. Het kan zijn dat eind 2017 blijkt dat het gerealiseerde aantal werknemers en de loonsom van uw organisatie sterk afwijken van deze gegevens. In dat geval stellen wij u later in het jaar in de gelegenheid om een eindafrekening te laten maken op basis van de gerealiseerde aantallen. Dit vindt plaats aan de hand van de verzamelloonstaat van uw organisatie.

Heeft u vragen, mail of bel (06-2701 2154) dan gerust.

, , , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54