Nieuwe vertrouwenspersoon

Iedere werknemer heeft het recht op een onafhankelijke en objectieve vertrouwenspersoon. Voor de werknemers van instellingen die bij VACI zijn aangesloten was dat Floor Pel van Human Capital Care. Zij is opgevolgd door Eelco Jongenburger.

Even kennismaken
Eelco JongenburgerEelco Jongenburger is 20 jaar werkzaam bij Human Capital Care als trainer en coach. En in de laatste jaren in toenemende mate ook als vertrouwenspersoon.

Als vertrouwenspersoon wordt hij ingeschakeld zodra er problemen zijn rond ongewenste omgangsvormen die ziekmakend kunnen zijn, zoals denigrerende opmerkingen, ruwe omgangsvormen, agressie, pesten, seksuele intimidatie, maar ook als werknemers bijvoorbeeld hate-mail ontvangen.

Medewerkers kunnen bij hem terecht om hun hart te luchten of om advies te vragen om verder leed te voorkomen. Tijdens een gesprek worden de zaken op een rij gezet zodat een weloverwogen besluit kan worden genomen over eventuele vervolgstappen.

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat hij zonder toestemming niet naar derden mag handelen.

Contact

Als een medewerker tegen iets aanloopt en advies wil, kan hij of zij contact met Eelco opnemen. Hij is bereikbaar via telefoon: 020 305 7010. Vermeld daarbij dat het gaat om een kwestie waarin hij in de functie als vertrouwenspersoon wordt aangesproken en dat het dringend is. Hij is ook bereikbaar via e-mail.
Mocht Eelco niet aanwezig zijn, dan worden zijn taken eventueel overgenomen door collega’s.

, ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54