Sector met veel werkvermogen, maar oppassen voor stress

In 2014-2015 hebben 33 bij VACI aangesloten partijen hun 177 medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Dit werd uitgevoerd door de bedrijfsartsen van Human Capital Care (HCC). Bij het opstellen van de resultaten van de onderzoeken zijn drie subgroepen bepaald: de artistieken, de technici en kantoor- of stafmedewerkers. De hele groep is ook vergeleken met een referentiebestand. Het beeld dat het geeft van de sector, geven we hieronder kort weer.

De leerpunten verdienen onze aandacht, waarbij we ook actief zoeken naar een vervolg. Hierbij zetten we het leven en werken van werkenden in de podiumkunsten centraal. Daarnaast hebben de uitkomsten het bestuur van VACI doen besluiten het PMO in 2017 opnieuw aan te bieden. Hopelijk zullen er dan nog meer aangeslotenen meedoen met dit onderzoek waarbij ze zelf veel bruikbare informatie en tips krijgen, maar waarin ook kan worden bekeken of we als sector de aandachtspunten uit deze editie kunnen aanpakken.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komen de volgende aandachtspunten naar voren:

 1. Verbetering werkplekken kantoormedewerkers
  Er worden veel fysieke klachten genoemd die voort zouden kunnen komen uit de combinatie van intensief beeldschermwerk, (te) weinig beweging en onvoldoende goed ingerichte werkplek.
 2. BRAVO-aspecten; bewegen, roken, alcohol (&drugs), voeding en ontspanning
  Bij de artistieken ligt een andere focus (alcohol en drugs) dan voor de technici (voeding en alcohol) of voor de kantoormedewerkers (bewegen).
 3. Energiebronnen bij de groep artistieken
  De balans rond energiebronnen en stressfactoren onder de deelnemende artistieke medewerkers komt als fragiel naar voren. Zij ervaren veel druk op werktempo, eigen zelfstandigheid, balans werk en privé, emotionele belasting en ongewenst gedrag.

Vervolg

Het bestuur van VACI heeft besloten:

 1. in 2017 weer een PMO aan te bieden aan de bij haar aangeslotenen. Dat betekent dat u en uw medewerkers opnieuw kunnen bekijken hoe het gaat met hun gezondheid op het werk en daarbuiten. Daarbij komt de mogelijkheid dit uit te breiden met een gesprek met een gezondheidscoach. Zo bespreken de deelnemers de resultaten op individueel niveau. Dit biedt net dat stapje extra dat vaak nodig is om mensen echt verder te helpen.
 2. een vervolg te geven waarbij het leven en werken van werkenden in de podiumkunsten centraal staat; Your life on stage. Denk hierbij aan de balans werk-privé, het werkgeluk en fysieke/psychische gezondheid. Hierover binnenkort meer informatie.
 3. dat HCC met een ‘reizend circus’ van ergonomen de werkplekken ter plaatse zal komen optimaliseren. Zij komen dan naar u toe om u met raad en daad bij te staan en verbeteringen door te voeren.

Beeld van de sector na lezing rapport

Positief valt onze sector op door het werkvermogen. 86 procent geeft een uitstekend of goed resultaat aan, waarbij de kantoormedewerkers hierin voorop lopen. Ook qua gezondheid en vitaliteit scoort onze groep aardig, al zijn de uitkomsten hier meer gemiddeld.

Aandacht moet worden gegeven aan energiebronnen en stressfactoren. Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld de aangepaste productietijden zijn. Als het repetitieproces met twee weken wordt verkort, kan het zijn dat je niet optimaal of met stress begint aan een speelperiode.

Maar ook zaken die te maken hebben met levensstijl vallen op. Hierbij zijn de verschillen tussen de subgroepen wel duidelijk verschillend. Te weinig beweging bij het kantoorpersoneel, het voedingspatroon en alcoholgebruik bij technici en het gebruik van alcohol en drugs bij de groep artistieken.

De zes hoofdonderwerpen uit het rapport

 • Werkvermogen: Hoe goed is iemand in staat is om op een gezonde manier en met plezier het werk uit te voeren
 • Leefstijl: Hoe gezond leven de werknemers?
 • Energiebronnen: Denk hierbij aan steun leidinggevende, inspraak en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Stressfactoren: Hoog werktempo, mate van zelfstandigheid, balans werk-privé, emotionele belasting en ongewenst gedrag.
 • Vitaliteit: Plezier in het werk, motivatie, stressklachten, psychische vermoeidheid, herstelbehoefte en verloopintentie.
 • Gezondheid: Ziektes, fysieke klachten, (chronische) aandoeningen.

Meer weten? Lees het volledige rapport van Human Capital Care.

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54