VACI stopt als schakel in het verzuimloket

VACI is al jaren de schakel in de bundeling rond het verzuimloket. Het bestuur van VACI heeft besloten hier per 31 december 2017 mee te stoppen.

Waarom?
Uit de enquête en door de ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat deze collectieve vorm van inkopen niet goed meer aansluit bij een groot deel van onze aangeslotenen. Daarbij zijn de administratieve lasten voor stichting VACI de afgelopen twee jaren toegenomen.

Wat verandert er voor u?
U kunt kiezen bij wie u met ingang van 2018 de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding afneemt.

Binnen enkele weken ontvangt u in ieder geval een aanbod van twee van de huidige dienstverleners, Achmea en van De Vos Verzuimbeheer.

Achmea biedt de mogelijkheid om naast de verzuimverzekering ook de arbodienstverlening en casemanagement af te nemen. Dit kan in een basispakket en een all-in pakket. In november ontvangt u de prolongatiebrief inzake de verzekering en kort erna het aanbod voor arbodienstverlening.

U kunt er ook voor kiezen de verzuimbegeleiding bij De Vos Verzuimbeheer voort te zetten en bij de Vos de arbodienstverlening in te kopen. Ook de Vos Verzuimbeheer biedt meerdere pakketten aan.

Vanzelfsprekend staat het u vrij om bij andere partijen in te kopen dan de huidige dienstverleners.
Let op: u bent bij wet verplicht om per 1 januari 2018 een contract te hebben voor arbodienstverlening

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, mailt u dan naar info@vaci.nl of belt u met 06-2701 2154.

Zie ook de veel gestelde vragen.

, , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54