Veel gestelde vragen

 1. Ben ik in 2018 aangesloten bij VACI, wanneer mijn organisatie zelf een contract heeft afgesloten met een arbodienstverlener?
  Uw organisatie blijft aangesloten bij VACI zolang u gebruik maakt van de ziekteverzuimverzekering waarvoor VACI een mantelovereenkomst heeft gesloten met Zilveren Kruis Achmea.
 2. Tot wanneer loopt de mantelovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea?
  De mantelovereenkomst is afgesloten voor de periode januari 2016 tot en met december 2018. Hierin zit dus uw ziekteverzuimverzekering zolang u deze niet actief opzegt.
 3. Welk pakket is voor mijn organisatie het meest geschikt?
  Welke arbodienstverlening u het beste kunt afnemen, hangt af van een aantal factoren, zoals de grootte van uw bedrijf, het ziekteverzuimbedrijf en uw wens ten aanzien van gemak en prijs.
  U heeft een aanbod van Zilveren Kruis Achmea en van De Vos Verzuimbeheer gekregen.
  Let bij het vergelijken goed op wat er allemaal in de aangeboden pakketten zit. Zo bent u de laatste jaren gewend dat de consults bij een arboarts zijn inbegrepen in het maandelijkse tarief, maar dat is niet bij alle aanbiedingen het geval.
  Heeft u vragen over de dienstverlening en het aanbod, kunt u het beste contact met Achmea of De Vos opnemen. U kunt natuurlijk ook met andere partijen een overeenkomst afsluiten.
  Let wel: u bent bij wet verplicht om per 1 januari 2018  een contract te hebben voor arbodienstverlening.
 4. Hoe geef ik een ziekmelding door per 1 januari 2018?
  Ziek melden verloopt bij Achmea via het verzekeringsportaal.
  Bij de Vos Verzuimbeheer meldt u zieke medewerkers via een portaal. De Vos Verzuimbeheer geeft de melding door aan de verzekeraar.
 5. Wat doet VACI verder in 2018, wanneer de stichting niet meer als schakel fungeert in de arbodienstverlening?
  De mantelovereenkomst met Achmea loopt tot en met 2018. VACI blijft in 2018 contactpersoon voor zowel Achmea als de aangesloten organisaties. Verder staat de doorontwikkeling van Your Life on Stage op de agenda, in het kader van preventie van ziekteverzuim en de bevordering van duurzame inzetbaarheid.

, , , , , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54