Veranderingen in de arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet aangepast aan de veranderde arbeidsmarkt waarbij duurzame inzetbaarheid belangrijker is geworden. 

De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat:

  • medewerkers en werkgevers meer betrokken worden waardoor de arbodienstverlening verbetert.
  • er meer aandacht uitgaat naar preventie.
  • er duidelijkere randvoorwaarden zijn voor het handelen van de bedrijfsarts.

Enkele veranderingen

De veranderingen zijn in tien punten op te sommen. Hieronder een paar daarvan:

  • De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer. U als werkgever bent verplicht hem vrije toegang te verlenen.
  • U hebt de verplichting om duw werknemers actief te wijzen op het arbeidsomstandighedenspreekuur: een open spreekuur waar werknemers ten alle tijden dus ook zonder klachten voor advies of preventie naar toe mogen gaan. Wat tijdens dit spreekuur besproken wordt blijft volledig anoniem.
  • Preventiemedewerkers krijgen een duidelijker rol en moeten met instemmingsrecht van de OR of werkgeversvertegenwoordiging worden benoemd.
  • De Inspectie van SZW krijgt meer mogelijkheden om sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving.

Brochure

Arbodienst Human Capital Care heeft een brochure gemaakt waarin alle belangrijkste veranderingen staan opgesomd. Ook hebben ze een informatiepagina gemaakt met een overzichtelijke opsomming van informatiemateriaal rond deze nieuwe wet.
Heeft u na daarna nog vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Human Capital Care, via telefoon 040 20 66 900 of mail.

, , ,

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54