Over stichting VACI

Ruim 10 jaar geleden is de werkgever in sterke mate verantwoordelijk gemaakt voor de beheersing van het ziekteverzuim en de reïntegratie van zieke werknemers. (Wet Poortwachter, 2002). Daartoe werd de ziekteverzuimverzekering geprivatiseerd en werden werkgevers verplicht zich aan te sluiten bij een private Arbodienst voor onder andere het maken van een probleemanalyse.

In de podiumkunstsector was al een eigen verzekeringsmaatschappij opgericht: de Onderlinge Waarborgmaatschappij Theater (OWMT), later OWMC (Cultuur). De term ‘Onderlinge Waarborg’ geeft aan vanuit welke gedachte deze verzekering werd opgezet: onderlinge solidariteit tussen podiumkunstorganisaties. Grote en kleine organisaties delen samen kosten, in goede en slechte tijden.

Verzekering

In 2002 werd door de OWMT het zogenoemde verzuimloket ingericht. Het verzuimloket begeleidt werkgevers door het doolhof van regels, verzorgt de begeleiding van langdurig zieke werknemers en coördineert de inzet van arbo-artsen (bedrijfsartsen).

Toen bleek dat de toezichtregels voor verzekeringsmaatschappijen steeds hogere kosten met zich brachten, is besloten de verzekeringsportefeuille te verkopen aan een grote verzekeraar.

De keuze viel op Zilveren Kruis, omdat deze verzekeraar bereid bleek het verzuimloket in stand te houden. Daarnaast had Zilveren Kruis al een contract met de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) voor ziektekostenverzekeringen van de werkenden in de cultuursector.

Na verkoop van de verzekeringsportefeuille is in 2012 stichting VACI (Voorzieningen en Arrangementen voor de Creatieve Industrie) opgericht.

Doelstelling

Stichting VACI draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de creatieve sector in het algemeen en de sector podiumkunsten in het bijzonder.

Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van deze doelstelling is dat de sector zelf “gezond” is. Daarom stimuleert en bevordert VACI structurele verbeteringen in de sector als het gaat om de arbeidsmarkt door in te zetten op bewustwording, kennisontwikkeling en communicatie.

Activiteiten van VACI zijn

  1. Uitvoering en monitoring van de mantelovereenkomst met betrekking tot de verzuimverzekering
  2. De verzekeraar op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de podiumkunsten en cultuursector
  3. Bijdragen aan de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector
  4. Bevorderen van gezonder werken en duurzame inzetbaarheid samen met partners in de culturele sector.

Bestuur

Het bestuur van stichting VACI wordt gevormd door:

  • Jaap Jong, voorzitter
  • Simon van Vuure, secretaris / penningmeester
  • Florian Diepenbrock, bestuurslid (bestuurssecretaris stichting ’t Barre Land)
  • Winfred Voordendag, bestuurslid (Zakelijk Leider Radio, TV en Digital at BNNVARA)
  • Dianne Zuidema, bestuurslid (directeur Stadsschouwburg Amsterdam).

p/a M.J.E. Lippitsstraat 3, 1022 KC Amsterdam • info@vaci.nl • 06 - 27 01 21 54